Drama

Okulumuzda bütün dersleri işlerken, drama dersinden faydalanmaktayız. Bu konuda çocuklarımıza da fazlası ile sorumluluk veriyoruz.