Robotik Kodlama

Akademinik Okullarında çocuklarımız bu dersimiz ile programlamanın temelini öğrenmekte, yaratıcılık, kural öğrenme, analitik düşünme, uzamsal düşünme becerilerini kazanmaktadır.